cừ bạch đàn

Đóng Bạch Đàn được công ty Thái Dương thi công tại Quận Thủ Đức