phên tre thai duong

Phên Tre

Phên Tre được đan bởi những công nhân nhiều kinh nghiệm và được chọn lọc từ nhũng cây tre già

Cừ Tràm Thái Dương

Cừ Tràm Kho Thái Dương

Cừ Tràm Thái Dương hàng luôn có sẵn số lượng lớn tại kho. Đủ cung cấp cho mọi công trình lớn.